Kemija v življenju in njen pomen

V tem sklopu boš izvedel več o razvoju kemije skozi zgodovino in o pomembnih znanstvenikih, ki so prispevali k njenemu razvoju in k novim odkritjem.

Ugotovil boš, da je kemija naravoslovna veda, ki se ukvarja s snovmi, njihovimi lastnostmi in spremembami. Lahko boš prebral več o nekaterih področjih, kjer ima kemija svoj vpliv, spoznal boš njen pomen v vsakdanjem življenju in nekatere poklice, ki so z njo tesno povezani.

Nekatere snovi, s katerimi ima kemija opravka, uvrščamo med nevarne snovi. V tem sklopu se boš lahko seznanil z njihovimi lastnostmi, oznakami in ravnanjem z njimi. Ker je kemija predvsem eksperimentalna veda, si lahko pod naslovom Laboratorijski pribor ogledaš osnovne pripomočke, ki jih kemik uporablja v laboratoriju.

Več informacij in nalog lahko najdeš pod naslovom Za radovedne.

Domov | 1. sklop | 2. sklop | 3. sklop | 4. sklop | 5. sklop | 6. sklop | 7. sklop |

OŠ Belokranjskega odreda Semič