Varnost pri delu v laboratoriju

Za varno delo v laboratoriju moramo upoštevati določena pravila. Preberi jih in jih med eksperimentiranjem dosledno upoštevaj.

  1. Poskrbimo za zaščito: oblečemo haljo; oči zaščitimo z očali; roke, če ne delamo z gorilnikom, zaščitimo z rokavicami; spnemo dolge lase.
  2. Po laboratoriju se gibljemo počasi in previdno.
  3. Poslušamo navodila učitelja.
  4. Preberemo navodila za izvedbo poskusa.
  5. Pripravimo vse potrebne pripomočke in kemikalije, ki jih potrebujemo za poskus.
  6. Izvedemo poskus po navodilih.
  7. Rezultate poskusa beležimo na delovni list.
  8. Po končanem poskusu odpadke odstranimo po navodilih.
  9. Pomijemo laboratorijski pribor in pospravimo delovni prostor.
  10. Slečemo zaščitno obleko in zapustimo laboratorij.


Digestorij


Varnost v laboratoriju

Domov | 1. sklop | 2. sklop | 3. sklop | 4. sklop | 5. sklop | 6. sklop | 7. sklop |

OŠ Belokranjskega odreda Semič