Vpliv temperature


Na podlagi ogleda filma ugotovi pravilnost trditev.Temperatura vode vpliva na hitrost raztapljanja kristalov.

Pravilno Nepravilno

Hitrost raztapljanja kristalov je večja v vodi z nižjo temperaturo.

Pravilno Nepravilno

Oglej si animacijo in ugotovi pravilnost izjave:


Animacija segrevanja/ohlajanja delcev


Temperatura snovi vpliva na hitrost gibanja njenih delcev.

Pravilno Nepravilno     

Domov | 1. sklop | 2. sklop | 3. sklop | 4. sklop | 5. sklop | 6. sklop | 7. sklop |

OŠ Belokranjskega odreda Semič