Povezovanje delcev

V tem sklopu boš spoznal:

  • nastanek ionske vezi;
  • nastanek kovalentne vezi (enojne, dvojne in trojne) in s tem zgradbo preprostih molekul;
  • razliko med polarno in nepolarno kovalentno vezjo;
  • razliko med nastankom ionske vezi/ionske spojine (kristala) in kovalentne vezi/molekule;
  • lastnosti ionskih snovi in kovalentnih spojin.

Sklop zajema tudi poglavji Kristalne mreže in Kovinska vez, ki nista del učnega načrta kemije za 8. razred.

Domov | 1. sklop | 2. sklop | 3. sklop | 4. sklop | 5. sklop | 6. sklop | 7. sklop |

OŠ Belokranjskega odreda Semič