Elementi v periodnem sistemu

V tem sklopu boš spoznal:

  • naravne vire elementov in spojin (zrak, voda, zemeljska skorja),
  • pojem relativne atomske mase elementov,
  • kako izračunamo relativno molekulsko maso spojin,
  • kako izračunamo masni delež elementov v spojinah,
  • kako je lega elementa v periodnem sistemu elementov (v nadaljevanju PSE) povezana z njegovimi lastnostmi,
  • razlike med kovinskimi in nekovinskimi lastnostmi elementov v povezavi s PSE,
  • osnovne lastnosti in uporabo elementov v določenih skupinah: alkalijske kovine, zemeljskoalkalijske kovine, izbrane prehodne elemente, halogene in žlahtne pline.

Domov | 1. sklop | 2. sklop | 3. sklop | 4. sklop | 5. sklop | 6. sklop | 7. sklop |

OŠ Belokranjskega odreda Semič