O gradivu

Gradivo smo pripravil:

  • Tomaž Pavlakovič, prof. − vodja projekta, tehnična izvedba
  • Bernardka Moravec, prof. − vsebina
  • Barbara Fir − vsebina, tehnična izvedba
  • Petra Kastelic, prof. − vsebina, tehnična izvedba
  • Sonja Malnarič, univ.dipl.org.inf − vsebina, tehnična izvedba
  • Katarina Pavlakovič, prof. − tehnična izvedba
  • Anica Jakša − jezikovni pregled
  • mag. Mojca Orel − recenzija
  • prof. dr. Marjan Veber − recenzija
  • Marja Pahor, prof. − konzulentka

Za pomoč pri izdelavi gradiva se zahvaljujemo Ani Logar, Gorazdu Petrovčiču in OŠ Metlika.

OŠ Belokranjskega odreda Semič