17. in 18. stoletje

Že sredi 17. stoletja (obdobje razsvetljenstva) je bilo znano, da so vse teorije v znanosti preverjali z eksperimentom.

Veliko znanstvenikov se je ukvarjalo z reakcijo gorenja.

Johann Joachim Becher je dal osnovno idejo za flogistonsko teorijo, dokončno izdelal in uveljavil pa jo je Georg Ernst Stahl:


Johann Joachim Becher
Vir: www.xtec.cat/~jdiez/alquimia/ [2. 9. 2008]


Georg Ernst Stahl
Vir: www.britannica.com [2. 9. 2008]

 • teorija je skušala razložiti pojav, ki ga danes poznamo pod imenom oksidacija kovin oziroma redukcija oksidov (rud);
 • kovine naj bi bile zgrajene iz »apna« (ime, ki so ga uporabljali za oksid) in flogistona;
 • flogiston naj bi bila neka negorljiva snov (grško flox ’ogenj’);
 • flogiston naj bi pri gorenju zapustil snov, se sproščal;
 • mislili so, da je »apno« element, kovina pa spojina.

Joseph Priestley


Vir: www.1902encyclopedia.com [2. 9. 2008]

 • dokazal je, da je za gorenje potreben kisik.

Antoine Laurent Lavoisier


Vir: ast.wikipedia.org [2. 9. 2008]

 • je razvil in dokazal teorijo gorenja ter da je zrak zmes kisika in dušika;
 • ugotovil je, da se celotna masa snovi, ki je udeležena pri kemijski reakciji, ne spremeni. To osnovno kemijsko zakonitost imenujemo zakon o ohranitvi mase.

V tem obdobju so ugotovili, da so snovi zgrajene iz manjših delcev. Snovi so že delili na elemente in spojine. Odkrivali so nove elemente. Med znanimi kemiki iz tega časa sta tudi:


John Dalton


Vir: www.learner.org [2. 9. 2008]


Daltonove oznake za elemente
Vir: www.uh.edu [2. 9. 2008]

 • leta 1808 je oblikoval atomsko teorijo: snov je sestavljena iz drobnih delcev imenovanih ATOMI;
 • uvedel je risane oznake za kemijske elemente;
 • zanimivost: bil je barvno slep, po njem se barvna slepota strokovno imenuje daltonizem.

Davy Humphry


Vir: www.thispublicaddress.com [2. 9. 2008]

 • odkril je preventivno metodo zaščite pred korozijo in varnostno svetilko za rudarje;
 • s pomočjo električnega toka je vodo razkrojil na vodik (H2) in kisik (O2);
 • z elektrolizo je dobil še kalij (K), natrij (Na), magnezij (Mg), stroncij (Sr) in kalcij (Ca) ter dokazal, da so to elementi in ne zmesi.

Domov | 1. sklop | 2. sklop | 3. sklop | 4. sklop | 5. sklop | 6. sklop | 7. sklop |

OŠ Belokranjskega odreda Semič