Kemija je svet snovi

Kot si že ugotovil in se naučil, je kemija veda, ki se ukvarja s snovmi, njihovimi lastnostmi in spremembami. V tem sklopu boš:

  • spoznal kaj je snov, njene lastnosti in spremembe,
  • ponovil in utrdil znanje o agregatnih stanjih snovi, o razporeditvi in gibanju gradnikov,
  • spoznal boš gradnike (atome/molekule) čistih snovi (elementov/spojin),
  • spoznal boš kemijski zapis (simbol/formulo) za atom elementa/molekulo elementa oz. spojine.

V tem sklopu boš lahko tudi ponovil in utrdil nekatera znanja, ki si jih pridobil že pri naravoslovju v 7. razredu. Ta znanja so posebaj označena. Poglavje Ostale lastnosti snovi lahko najdeš kot zunanjo povezavo pod naslovom Agregatno stanje snovi. Na tej povezavi lahko ponoviš in utrdiš ostale fizikalne in kemijske lastnosti snovi. Tudi na strani Delitev snovi lahko najdeš zunanjo povezavo na temo Ločevanje zmesi, kjer so predstavljene različne metode ločevanja zmesi.

Domov | 1. sklop | 2. sklop | 3. sklop | 4. sklop | 5. sklop | 6. sklop | 7. sklop |

OŠ Belokranjskega odreda Semič