Atom in periodni sistem

V tem sklopu boš spoznal:

  • zgradbo atoma;
  • pojem izotop in se seznanil z nekaj primeri uporabe izotopov;
  • zgodovino razvoja (raziskovanja) zgradbe atoma;
  • povezavo med zgradbo atoma in lego v periodnem sistemu elementov;
  • zgradbo in pomen periodnega sistema elementov;
  • kako iz atoma nastane ion.

Sklop zajema tudi poglavje Radioaktivnost, ki ni del učnega načrta kemije za 8. razred.

Domov | 1. sklop | 2. sklop | 3. sklop | 4. sklop | 5. sklop | 6. sklop | 7. sklop |

OŠ Belokranjskega odreda Semič